Hoạt động của đơn vị

Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán
Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
 
Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ do lũ quét, sạt lở đất 2017 đã có và chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ do lũ quét, sạt lở đất 2017 đã có và chưa có số tài khoản