Tin Tức

Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Công văn VV khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
 
Thông báo Vv Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 và thu nợ học phí từ kỳ II năm học 2017-2018 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
Thông báo Vv Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 và thu nợ học phí từ kỳ II năm học 2017-2018 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
 
Thông báo về việc Thanh toán
Thông báo về việc Thanh toán
 
Thông báo VV thu lệ phí xét tuyển lớp CLC K43
Thông báo VV thu lệ phí xét tuyển lớp CLC K43
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018 chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018 chưa có số tài khoản
 
DSSV K42 hưởng hỗ trợ chi phí học tập chưa có số tài khoản
DSSV K42 hưởng hỗ trợ chi phí học tập chưa có số tài khoản
 
Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 chưa có số tài khoản, đã có số tài khoản
Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 chưa có số tài khoản, đã có số tài khoản
 
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy
 
Thông báo V/v tạm dừng hoạt động thanh toán
Thông báo VV tạm dừng hoạt động thanh toán
 
Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán
Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán
 
Thông báo thu học phí học kỳ 2 2017-2018 sinh viên K42
Thông báo thu học phí học kỳ 2 2017-2018 sinh viên K42
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
 
Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ do lũ quét, sạt lở đất 2017 đã có và chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ do lũ quét, sạt lở đất 2017 đã có và chưa có số tài khoản